Kategoriler
Emlak Haberleri

Sıfır konut projelerinde zorunlu teslimat süresi uzatıldı

Sıfır konut projelerinde özellikle son dönemlerde teslimat tarihi sorunu yaşanmaktadır. Ödemesi alınan dairelerin teslim tarihinin kısa olması inşaat şirketlerinin zorlanmasına sebep olmaktaydı. Zamanında teslim yapamayan inşaat firmaları hem maddi hem manevi itibar olarak zarar görmekteydi. Bu durumun ortadan kalkması için konut teslim süresinde uzatma yapıldı.

Resmi gazetede yayınlandı

Sıfır konut ya da maket konut olarak da bilinen ön ödemeli konut satışlarında firmaların belli süre içinde daireleri tamamlamaları gerekmektedir. Ancak artan maliyetler sebebi ile bu zaman zaman mümkün olmamaktadır. Zamanında tamamlanmayan konutlar firmaların hem itibarlarını zedelenmesine hem de maddi olarak zarar görmelerine sebep oluyordu. Bu durumun ortadan kalkması için Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelik yayınladı. Yönetmelik 4 Ağustos 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanarak kamuoyuna duyurusu oldu.

Sıfır konut teslimat süresi 48 aya çıktı

Konu ile ilgili resmi gazete yayınlanan yönetmeliğe göre sürede uzatma oldu. Sıfır konut satışlarında firmaların zorunlu teslimat süresi 48 aya uzatıldı. Bu süre satışın gerçekleştiği andan itibaren geçerlidir. 48 ay ya da 4 yıl içinde ön ödeme ile satılan konutların tamamen bitmiş olarak teslimi yapılacaktır.

Resmi gazete yayınlanan yönetmelik ise şu şekildedir…

Madde 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

2. Madde: Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

4. Madde :  Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Diğer konut haberlerini incelemek için tıklayınız

Exit mobile version