Genel Yazar Murat YILMAZ

Aciz vesikası nedir nasıl alınır?

Aciz vesikası, bir borçlunun kanuni yollarla takip edilen alacağını ödemeye yetecek miktarda malının olmadığını resmi bir belgeyle kanıtlamasıdır. Bu belge, borçlu tarafından ödenemeyen alacak, faiz ve takip giderlerini içermektedir. İcra..

tasinmazhaber.com Aciz vesikası nedir nasıl alınır?

Aciz vesikası, bir borçlunun kanuni yollarla takip edilen alacağını ödemeye yetecek miktarda malının olmadığını resmi bir belgeyle kanıtlamasıdır. Bu belge, borçlu tarafından ödenemeyen alacak, faiz ve takip giderlerini içermektedir. İcra dairesi tarafından verilen aciz vesikası, alacaklının takip ettiği alacağı garanti altına alır ve alacağı tahsil edilemeyen alacaklıya teslim edilir.

Aciz Vesikası Türleri

Aciz vesikası iki ana türü vardır: geçici aciz vesikası ve kesin aciz vesikası. Geçici aciz vesikası, borçlunun haczi kabil mallarının uygun görülen değerlerinin takip edilen alacağı karşılamayacağı durumlarda verilen belgedir. Bu tür aciz vesikası, borçlunun mallarının satış sonrası değeri belirlenene kadar kesin nitelikte değildir. Ancak, borçlu veya alacaklılar iptal davası açma hakkına sahiptirler.

Kesin aciz vesikası, iki şekilde olabilir;

Haczedilen mallar satılır ve alacaklı veya alacaklılara satış sonrası elde edilen bedel paylaştırılır. Bu işlem sonrası alacağı tamamen tahsil edilemeyen alacaklıya kesin aciz vesikası düzenlenir.

Borçlunun hiçbir haczi kabil malı yoksa, haciz tutanağı 143. Maddeye göre kesin aciz vesikası olarak düzenlenir. Bu durumda, alacaklıya ayrıca aciz vesikası verilmez.

Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

Bir borçlunun, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda alacaklı tarafından icra takibi başlatılabilir. İcra takibi sonrasında borçlu, mal beyanında bulunabilir veya haciz işlemine maruz kalabilir. Eğer haciz sonrasında borçlu ödeme yapmaya yetecek miktarda malının olmadığını belgeleyebilirse, icra dairesi tarafından aciz vesikası düzenlenecektir. Aciz vesikası, borçlunun ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesiyle iptal edilir. Borçlu, aciz vesikasında belirtilen miktarı ödediğinde, icra dairesine başvurarak vesikayı iptal ettirebilir.

Aciz Vesikası’nın Önemi Nedir?

Aciz vesikası, alacaklı tarafından takip edilen alacağı garanti altına alır. Borçlu, aciz vesikası aldıktan sonra, ileride ödeme yapacak durumda olursa, borcunu ödemesi gerektiğini unutmamalıdır. Aksi takdirde, alacaklı tarafından icra takibi yeniden başlatılabilir ve borçlunun mal varlığına yeniden haciz işlemi uygulanabilir.

Aciz vesikası aynı zamanda, borçlu ve alacaklı arasında anlaşmazlık yaşandığı durumlarda delil niteliği taşır. Bu nedenle, borçlunun ve alacaklının tüm işlemleri kaydetmeleri ve belgelemeleri önemlidir.

Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

Aciz vesikası, borçlunun mal beyanında bulunmasının ardından icra dairesi tarafından düzenlenir. Eğer borçlu, mal beyanında bulunmazsa veya beyanda bulunduğu halde borcunu ödeme yükümlülüğünü yerine getirecek malı olmadığını belgeleyemezse, icra dairesi tarafından haciz işlemi başlatılır.

Haciz sonrası, borçlunun ödeme yapacak durumda olmadığına dair belgeler icra dairesine sunulur. Bu belgeler, borçlunun aciz vesikası almasına sebep olur. Borçlu, aciz vesikası aldıktan sonra, borcunu ödeme yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar takip edilen alacağından mahrum kalır.

Aciz Vesikası’nın Hukuki İşlemlerdeki Yeri Nedir?

Aciz vesikası, hukuki işlemlerde delil niteliği taşır. Alacaklı, borçlunun mal beyanında bulunmasını isteyebilir. Borçlu, mal beyanında bulunduktan sonra, alacaklı icra takibi başlatabilir. Haciz sonrası, borçlu ödeme yapacak durumda değilse, icra dairesi tarafından aciz vesikası düzenlenir. Bu belge, alacaklı tarafından ileride açılacak davalarda delil olarak kullanılabilir.

Aciz Vesikası’nın Süresi Nedir?

Aciz vesikası, borçlu tarafından ödeme yapacak durumda olmadığına dair belgelerin sunulmasının ardından icra dairesi tarafından düzenlenir. Bu belge, borçlunun borcunu ödemesiyle iptal edilir. Ancak, belgenin süresi yoktur. Yani, borçlu belgenin düzenlenmesinden uzun bir süre sonra borcunu öderse, belge hala geçerlidir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL