Kategoriler
Emlak Haberleri İhaleler

Ziraat Bankası’ndan satılık ucuz gayrimenkuller

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere 145.000 TL’ye konut, 25.000 TL’ye arsa, 130.000 TL’ye dükkan fırsatı sunulmaktadır. Ziraat Bankası İstanbul, Ankara, İzmir ve daha birçok kentte uygun fiyatlarla gayrimenkul satışı yapmaktadır. Ayrıca ihalelere katılarak teklif verilebiliyor. Bu sayede ihaleyi kazanan bütçeye uygun fiyatlarla konut, arsa, tarla, dükkan, mesken satın alabilmektedir. Uygun fiyata gayrimenkul almak isteyenlerin merak ettiği güncel ihaleler haberin devamında ayrıntılarıyla verilmiştir.

İhaleye Nasıl Katılabilirim?

Gayrimenkullerin bir bölümü fiziki ihale yöntemiyle bir bölümü e-ihale yönetimiyle satılmaktadır. Fiziki ihale ile satışı yapılan her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarının verilmesinin ardından, internet sayfasında bulunan teklif mektubu ile peşin/taksitli satış şartnamesinin doldurularak, en geç ihaleden 1 gün öncesine kadar, kapalı zarf içinde ilgili ihale komisyonuna teslim edilmesi ya da posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Banka sorumlu değildir.

E-ihale ile satışına devam edilenlerde, en yakın Ziraat Bankası Şubesi’ne başvurularak, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde 6’sı tutarındaki teminatın yatırılması gerekmektedir. Ayrıca şubede doldurulacak Gayrimenkul Satış Şartnamesi’nin her sayfasının imzalanması gerekmektedir. Ardından cep telefonunuza gelen şifre ile https://esatis.ziraatbank.com.tr/ sitesine girerek teklifin verilmesi gerekmektedir.

Kabul Edilen Geçici Teminat Çeşitleri Nelerdir?

Belirtilen teminat tutarlarını Ziraat Bankası şubelerine nakit olarak yatırılabilirsiniz. Bunun haricinde, kabul edilen teminat çeşitlerinin tamamı Gayrimenkul Satış Şartnamelerinde belirtilmiştir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Gayrimenkul Satış Şartnamesi ve yatırılan teminatın dekontuna ek olarak aşağıdaki belgelerin şubeye teslim edilmesi gerekmektedir. Gerçek kişiler için; nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir. Tüzel kişiler için; Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış gayrimenkul iktisap etme yetkisi olduğunu gösterir ana sözleşme/Ticaret Sicil Tasdiknamesi gerekmektedir. Ayrıca şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş imza sirküleri gerekmektedir.

Gayrimenkul Satış İhaleleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Fiziki ihale ile satışı sürdürülen gayrimenkul satışları, yayınlanan ihale tarihi ve yerinde hazır bulunan teklif sahipleri ile pazarlık ve/veya açık artırmayla gerçekleştirilmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen ihale tarih ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. E-ihale ile satışına devam edilenler gayrimenkullerde, banka şubesi tarafından oluşturulan başvurunuz, gerekli kontroller yapılarak onaylanmasının ardından kayıtlı cep telefonunuza ve e-posta adresinize sisteme giriş için gerekli şifre gönderilmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaparak teklifinizi iletebilirsiniz.

E-ihale ile satışına devam edilenler gayrimenkullerde, herhangi bir taşınmaza teklif verildiği anda, o taşınmaz için banka tarafından belirlenen ihale süresi işlemeye başlayacaktır. İhale için kalan süre ve o taşınmaza teklif geldiği, internet sayfamızda bütün müşteriler tarafından görülebilecektir. Ayrıca ihale süresince, teklif vermek isteyen müşteriler, yukarıda açıklanan başvuruları yaparak ihaleye katılabilmektedir. İhale bitiş saatine 30 dakikadan az bir zaman kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması durumunda, ihale bitiş saati, otomatik olarak 30 dakika daha uzatılacaktır. Son 30 dakika içinde başka teklif gelmemesi halinde ihale sona erecektir. Böylece en yüksek teklifi veren müşteri, ihaleyi kazanmış olacaktır. E-ihale ile satışına devam edilenler gayrimenkullerde, başlangıç bedelinin altında teklif verilememektedir.

Ödemenin Kredi Kullanarak veya Kredi Kullanmadan Taksitlere Bölünmesi Mümkün mü?

Ziraat Bankası gayrimenkul satışları taksitli ve peşin ödemeli olarak yapılmaktadır. Ziraat Bankası’ndan veya başka bir bankadan kredi kullanarak yapacağınız ödemeler de peşin ödeme kapsamında değerlendirilmektedir. Taksitli ödeme seçeneğinde, satış bedelinin en az yüzde 25’i peşin olmak koşuluyla, kalan miktar için faiz uygulanarak cazip vade seçenekleriyle ödeyebilirsiniz. Peşin alımdan farklı olarak, taksitli satışlarda tapu tescili, bütün taksit ödemelerinin bitiminde gerçekleştirilmektedir.

E-İhalede Kullanıcı Adı Nedir?

Kullanıcı adı, gerçek kişiler için TC kimlik numarasıdır. Tüzel kişiler için ise vergi numarasıdır.

Burada Belirtilen Fiyatın Üzerinde KDV Eklenecek mi?

Ziraat Bankası KDV Mükellefi olmadığından satış bedeline KDV ilave edilmemektedir. Özel ilanlarda KDV’ye ilişkin bilgiler Genel Özellikler bölümünde ayrıca belirtilecektir.

Satışa İlişkin Fatura Kesilecek mi?

243 seri nolu VUK Genel Tebliği’ne göre Bankalar, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları, fatura yerine düzenleyecekleri dekontlarla belgelemektedir. Bu kapsamda satışa ilişkin Ziraat Bankası tarafından dekont verilecektir.

Bankanın Kredi Şartlarını Nasıl Öğrenebilirim?

Kredi talepleriniz için tüm tüm Ziraat Bankası şubelerinden bilgi alarak öğrenebilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Harcını Kim Ödeyecek?

Tapu devri esnasında tapu masrafları alıcı ve satıcı tarafından Harçlar Kanunu’na göre; paylarına düşen tutarda ödenmektedir. Ayrıca tapu harcı, emlak rayiç değeri ile satış bedelinden yüksek olanı üzerinden hesaplanacaktır.

Teminat Yatırdıktan Sonra Bütün Taşınmazlara Teklif Verilebilir mi?

Yalnızca teminatı yatırılan gayrimenkul için teklif verilebilmektedir.

Teminat İadesi Hangi Durumlarda Yapılır?

E-ihale ile satışına devam edilenler gayrimenkullerde, teminat bedelini yatırdığı halde kullanıcı adı ve şifresiyle E-ihale’ye girip internet üzerinden 15 gün içinde teklif vermeyen müşterilere 15 günün sonunda iade yapılmaktadır. Birden fazla müşterinin teklif verdiği gayrimenkullerin sonuçlanan ihalesini, teklifi düşük kaldığı için kaybeden müşterilere iade yapılmaktadır. İhalesi, Banka tarafından iptal edilen gayrimenkullere teklif vermiş müşterilere yatırmış oldukları teminat bedelleri iade edilmektedir. Bunlar haricinde ihaleyi kazandığı halde süresi içinde satış işlemlerini gerçekleştirmeyen müşterilerin yatırdığı teminat miktarı kendilerine iade edilmez. Banka tarafından gelir kaydedilmektedir.

E-İhalede Otomatik Teklif Artırma

İhale esnasında, her seferinde sisteme giriş yapılması suretiyle tek tek teklif verilebilmektedir. Bununla birlikte sistem üzerinden belirlenen bir üst limite kadar otomatik teklif artırma talimatı da verilebilmektedir. Otomatik teklif artırma, verilen üst limite kadar, müşterinin verdiği teklifin üzerinde bir başka müşteri tarafından teklif verildiği zaman, minimum artış tutarı kadar teklifin otomatik olarak arttırılması esasına göre çalışır. Verilen üst limit, bir başka müşteri tarafından geçildiği ya da başka bir müşteri arttırma sırasına göre daha önce, üst limitle aynı tutarda teklif verdiği durumda otomatik artış gerçekleşmez. İhale süresince her müşteri otomatik teklif artırma üst limitini yeniden yükseltebilir. Ayrıca ihalede manuel veya otomatik olarak aynı tutarda teklif verilmesi durumunda, arttırma sırasına göre ilk arttıran müşteri önceliklidir.

Gayrimenkulün Muhammen Bedeli veya Üzerinde Verilen Teklifte, Gayrimenkul Teklif Sahibine Satılır mı?

Gayrimenkul için muhammen bedelin üzerinde gelen bütün teklifler değerlendirilmeye alınmaktadır. Gayrimenkul satış komisyonlarının kararı geçici niteliktedir. Üstelik bu komisyonların kararı bankanın yetkili organları tarafından onaylanmasının ardından netleşmiş olacaktır. Ziraat Bankası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Teklifimin Kabul Edilip Edilmediğini Nasıl Öğrenebilirim?

İhale sona erdiğinde ihale sonuçları kısa bir süre içerisinde Ziraat Bankası tarafından sonuçlandırılmaktadır. Bunun ardından teklif sahibine olumlu veya olumsuz mutlaka cevap verilecektir. Teklifin olumsuz bulunması halinde teminat iade edilecektir.

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…