Kategoriler
Emlak Haberleri

Apartman aidat artışı hazırlığına tepki

Apartman ve site aidatlarına yapılan zam hazırlıkları, asgari ücret artışıyla aynı oranda artırılması önerisiyle gündeme gelmiştir. Ancak, bu öneri tesis yönetim sektörü tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, bu konuda açıklamalarda bulunmuştur. Apartman ve site aidatlarında asgari ücret artışının tam olarak yansıtılmayacağını ifade etmiştir. Bunun sebebi ise apartman ve site bütçelerindeki artış oranını personel giderlerinin yanı sıra enerji, bakım-onarım ve diğer giderlerin de etkilemesidir.

Giderlerin Belirlenmesi ve Değişkenlik Göstermesi

Bir ana gayrimenkulün veya toplu yapının giderlerinin büyük bir kısmının çalışan sayısı, enerji giderleri, teknik bakım-onarım ve sözleşmeli giderler ile diğer giderler tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. Ancak, bu giderlerin oranları farklılık gösterebilir. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, giderlerin maliklerin demografik yapısına, yönetim beklentilerine, yapının konumuna, hizmet çeşitliliğine, standartlara ve yeterliliklere uyumluluğuna, kanun ve mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmemesine ve diğer birçok etkene bağlı olarak değişebileceğini vurgulamıştır.

Aidat Artışı ve Tepkiler

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu, apartman ve site aidatlarında yapılacak artışların belirli bir süre içerisinde planlanması gerektiğini belirtmiştir. Yahya Sağır, bu konuda yapılan çalışmaların sonucunda, 1000 lira olan bir aidatın ortalama olarak yüzde 20-25, 4 bin lira olan bir aidatın ise yüzde 20 oranında artacağını ifade etmiştir. Sağır, aidatlara doğrudan yüzde 34 zam yapmanın kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.

Çözüm Önerileri

Yahya Sağır, yönetim planında, yönetimin genel kurul yapmadan dönem içinde ortak gider ve avans paylarını belli oranda artırma yetkisine sahip olabileceğini belirtmiştir. Eğer giderlerde beklenenden fazla artış olması durumunda yönetime bu yetkinin verildiği ve genel kurul kararının kat maliklerine tebliğ edildiği takdirde, işletme projesinin artırılabileceğini söylemiştir.

Aynı zamanda, site ve apartmanların yönetim planlarında veya son yapılan kat malikleri genel kurul toplantılarında yönetim kuruluna ek bütçe yapma yetkisi verilmişse, ek bütçe yapma yetkisinin kullanılabileceğini belirtmiştir. Ancak, genel kurulda yönetime ek avans toplanması yetkisinin verilmediği veya yönetim planında böyle bir yetkinin yer almadığı durumlarda, aidatın artırılması için olağanüstü toplantı düzenlenmesi gerektiğini ifade etmiştir.

İşletme Projesinin Önemi

Yahya Sağır, işletme bütçelerinin yıllık olarak yapıldığını belirtmiştir. Bu nedenle, işletme projesinin apartman yönetimlerinin en önemli araçlarından biri olduğunu ve alacak talepleri için kesinleşmiş ve kat malikleri tarafından onaylanmış olması gerektiğini vurgulamıştır. İşletme projesinin yöneticiler tarafından iadeli taahhütlü olarak veya imza karşılığında tebliğ edilmesinin önemli olduğunu ifade etmiştir. Bu şekilde, 7 günlük itiraz süresinin başlangıcı belirlenebilmektedir. Ayrıca alacak talepleri için gerekli adımlar atılabilmektedir. İtiraz süresi içerisinde itiraz edilmeyen işletme projeleri herkes için bağlayıcı hale gelmektedir. Ayrıca, dışarıdan sağlanan hizmetler ve asansör, hidrofor, jeneratör ve havuz bakımı gibi gider kalemleriyle ilgili olarak Temmuz’dan sonra geçerli olacak işletme bütçeleriyle Ocak-Haziran dönemindeki işletme bütçeleri karşılaştırılmalıdır.

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…