Kategoriler
Emlak Haberleri Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Yasası kabul edildi

Kentsel dönüşüm yasası TBMM’de kabul edilmiştir. Bu kentsel dönüşüm, şehirlerin güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından son derece önemli bir konudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,” kentsel dönüşüme yönelik önemli düzenlemeler içermektedir.

Rezerv Yapı Alanlarının Tanımı Değişiyor

Bu yasa ile rezerv yapı alanlarına dair tanımda değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca rezerv yapı alanları, kentsel dönüşüm projeleri için oldukça kritik bir rol oynamaktadır. Yeni tanımla birlikte, yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olması hedeflenmektedir.

İdari İşlemlerde Yeni Usuller

Yasa kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremler gibi afetlerin neden olduğu hasarlarla ilgili idari işlemlere yeni usuller getirilmektedir. Bu düzenleme ile yargı süreçleri hızlandırılmaktadır. Ayrıca hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davaları daha etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Süreçlerin İncelenmesi

Yasanın getirdiği yenilikler arasında, idari süreçlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi bulunmaktadır. Ayrıca ilk inceleme, dava dilekçesi, savunma verme süresi gibi adımlar belirli kurallara tabi tutulmuş ve bu süreçlerin daha şeffaf ve hızlı bir şekilde tamamlanması hedeflenmektedir.

Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

Dava süreçlerinin bir parçası olarak keşif ve bilirkişi incelemeleri de önemli bir yere sahiptir. Bu incelemeler, davaların doğru bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için gereklidir. Ayrıca yasa, bu süreçlerin daha verimli bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

Duruşma ve Karar Süreçleri

Duruşma yapılması, karar süreçleri ve istinaf yolu gibi adımlar da yasanın kapsamında ele alınmaktadır. Bu adımlar, davaların adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Tam Yargı ve İptal Davaları

Yasa, tam yargı davaları ile iptal davalarının ayrı şekilde ele alınmasını öngörmektedir. Bu, daha etkin bir yargılama sürecini desteklemektedir.

Düzenlemenin Geriye Etkisi

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar da bu yeni düzenlemelerin kapsamına girmektedir. Bu nedenle, mevcut davaların işleyişi üzerinde de etkileri olacaktır.

Rezerv Yapı Alanlarında Değişiklik

Yasa ile rezerv yapı alanlarının tanımı yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca, dış finansman imkanlarının Kentsel Dönüşüm Başkanlığına kullanımı için düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, kentsel dönüşüm projelerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

Riskli Yapı Tespiti ve Hazine Taşınmazları

Riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi de yasa kapsamında ele alınmıştır. Bu düzenlemeler, güvenli bir şekilde kentsel dönüşüm projelerinin yürütülmesine olanak tanımaktadır.

İmar Hakları ve Hizmetlerin Durdurulması

Yapım için mali yardımın yapılabilmesine yönelik düzenlemeler ile riskli yapıların yıkımı ve tahliyesi süreçleri de yasa ile düzenlenmiştir. Bu, kentsel dönüşüm projelerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Masraflar ve Tebligatlar

Yasanın kapsamında yer alan masrafların ve tebligatların nasıl işleyeceği de ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler, işlemlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Sonuç olarak, TBMM tarafından kabul edilen Kentsel Dönüşüm Yasası, Türkiye’nin şehirlerinin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedefleyen önemli bir adımdır. Bu yasa ile kentsel dönüşüm projeleri daha etkili bir şekilde yürütülecek ve afet riski altındaki alanların dönüşümü hızlandırılacaktır.

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…