Kategoriler
Konut Kredisi

Konut kredisi ile ilgili kritik Hayat Sigortası kararı

Tüketici Mahkemesi, milyonlarca tüketiciyi ve konut kredisi çekenler ile alakalı emsal bir karar almıştır. Hayat sigortasına ilişkin süre ile ilgili tüketiciye bilgi vermeyen bankalarda problemler yaşanmaktadır.

Ankara 11. Tüketici Mahkemesi’nde açılan dava sonucunda sayısız tüketicinin farkında olmadığı bir gerçek ortaya çıktı. 30 Kasım 2012 tarihinde 67.500 TL konut kredisi kullanan kişi, 699 TL’lik hayat sigortası bedeli ödedi. O.E 5 sene boyunca çektiği kredinin taksitlerini düzenli olarak ödedi. O.E. 2017 yılında vefat etmiştir. O.E.’nin çocukları, vefat etmesinin ardından kredi taksitlerini 2020 yılına kadar düzenli ödemeye devam etmiştir.

Konut Kredisi Çekerken Hayat Sigortası Yaptırdığını Öğrendiler

O.E.’nin çocukları, babalarının kredi çekerken hayat sigortası yaptırdığını öğrendiler. Bankaya başvuru yapıp babalarının vefatının ardından yapılan kredi ödemelerinin iade edilmesini istediler. Banka olumsuz cevap verince ise dava açılmıştır. “Murisinin davalı bankadan kullanmış olduğu krediden kaynaklı ödenmeyen taksitler için borçlu olunmadığının tespiti ve davacılar tarafından murisin vefatından sonra, ödenen taksitlerin tahsilini” istediler.

Banka Savunma Gönderdi

Açılan dava neticesinde banka mahkemeye gönderdiği savunmada; Müteveffanın hayat sigortası yapılmamasına ilişkin yazılı talimatının bulunduğunu, müteveffanın imzalamış olduğu sözleşme uyarınca hayat sigortasının zorunlu olmadığını iddia etmiştir. Ayrıca kredi sözleşmesi uyarınca hayat sigortası yaptırmanın müşterinin tercihinde olduğunu ifade etmiştir. Müteveffanın vefat tarihinden 3 yıl sonra davanın ikame edilmesinin iyi niyetli olmadığını iddia etmiştir. Mahkeme ise; “Kredili Hayat Sigortası’nın yıllık olarak yenilenmesi hususunda sorumluluğun davalı bankaya ait olduğunu” söylemiştir.

İadesine Karar Verildi

Krediye ilişkin belgeler incelendiğinde, hayat sigortası yapıldığı ve yıllık olarak yenileneceğinin belirtildiği görülmüştür. Müteveffanın çektiği kredi bedeli içinden 699,65 TL hayat sigortası prim bedeli tahsilatı yapıldığı, müteveffanın vefatına kadar, 5 yıllık süre zarfında yenileme dilekçesi vermemiş ise de dosyada bulunan imzalı belgeden hayat sigortası yapılması durumunda herhangi bir yazılı beyana gerek kalmadan davalı banka tarafından kendiliğinden yenileme yapılacağı taraflarca kabul edildiği görülmüştür.

Dava Kabul Edildi Ödenen Taksitler Faizi ile Alınacak

Mahkeme tarafından davacılar haklı bulunmuştur. Mahkeme kararında; “Davacılar tarafından dava tarihine kadar ödenen taksitlerin dava ve ıslah tarihleri dikkate alınarak dava konusu alacak ticari işletmesi ile ilgili olduğundan avans faizi ile tahsiline ve dava tarihine kadar ödenen taksitlerin avans faizinin davalıdan tahsiline ayrıca konut kredisi kapsamından kalan bakiye borçtan dolayı borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmiştir.”

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…