Kategoriler
Konut Kredisi

Konut ve tüketici kredisi için yeni karar

Tüketicilerin tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 gün içerisinde cayma haklarını kullanarak sadece krediden faydalanılan döneme ait faizi ödeyerek kapatabilecekleri kredi borçlarında, bu cayma hakkının kullanılmamasından dolayı faize ek olarak ödedikleri ücret ve komisyonların maliyetine katlanmaları engellenecektir. Cayma süresi içerisinde kredi borcunun hepsini erken ödeyen tüketicilerin cayma hakkını kullandıkları kabul edilecektir. Ayrıca tüketiciler, iadesi gerekli ücretleri geri alabilecektir.

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranı azaldığında tüketiciler indirimden yararlanacaktır. Kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerine ait düzenlemede faiz oranının artırılması veya düşürülmesi durumlarına ait yeni oran belirlenmiştir. Yürürlüğe girmesi için 30 gün önceden tüketiciye bildirim koşulu bulunmaktadır. Yapılan farklılıkla tarafların mutabakatıyla tüketicilerin indirimli orandan bildirim süresi beklenmeksizin faydalanabilmesine imkan sağlanmıştır.

Konut ve tüketici kredisi ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır

Tüketici ve konut kredilerinde krediyle alakalı olmayan sigortalar ve yan finansal ürün ve hizmetler yasaklanmıştır. Tüketici kredisi sözleşmesi kurulmasının krediyle alakalı olanların dışında finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması koşuluna bağlanması yasaklanmıştır. Bankaların sigortasız kredi alternatifine de tüketiciye sunmak koşuluyla kredi bağlantılı sigortayı da içeren bir teklifi tüketiciye sunabilmeleri sağlanmıştır. Tüketici bu iki teklifi de kendi isteğiyle ister sigortalı, ister sigortasız teklifi tercih edebilecektir.

Mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcısı platformlara ilk defa sorumluluk ve yükümlülükler getirilmiştir.

Tatil Sözleşmelerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Devre tatil sözleşmesi, tüketicilerin mağdur olduğu alanların başında gelmektedir. Düzenlemeye ilişkin yapılan farklılıklarla bu sektörde yaşanan tüketici sorunları azaltılacaktır. Sürdürülebilir tüketimi sağlamak ve israfı önlemek adına yenilenen ürünler ilk defa kanunla düzenleme altına alınmıştır.

Sahte yetkili servis problemine neşter vurulmuştur. Ayrıca satış sonrası hizmetlerle alakalı tüketicilere yeni haklar getirilmiştir.

Tüketici hakem heyetlerinin görev sınırı 30 bin TL’ye çıkarılmıştır

Tüketici hakem heyetlerinin görev sınırı 30 bin liraya çıkarılmıştır. Bu şekilde daha fazla sayıda tüketicinin uyuşmazlığının hızlı ve masrafsız bir biçimde çözüme kavuşturulması sağlanacaktır.

“Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddede yapılan farklılıklarla Kanun’a aykırılık halleri için öngörülmüş bazı idari para cezaları, fiilin ağırlığı, failin kusuru ve ekonomik durumu dikkate alınmıştır. Ayrıca orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri gözetilerek yeniden düzenlenmektedir.

Diğer konut kredisi haberleri için tıklayınız…