Kategoriler
Emlak Haberleri

Konut yapımında yeni düzenlemeler getirildi

Konut yapımında yeni düzenlemeler, yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle güncellenmiştir. Bu değişikliklerle birlikte, konut olarak kullanılan yapıların ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi aşamayacak, kısa kolonlar oluşturulamayacak ve güvenlik nedeniyle asma katlar ile zemin artı 4 katlı yapılarında kapalı çıkma yapılamayacak. İmar Yönetmeliği’nde yapılan bu değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Düzenlemenin Amacı

Bu düzenlemeyle birlikte, içerisinde konut bulunan ve zemin hariç 4 kat ve üzeri olan binalarda kapalı çıkma yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca, kapalı çıkma yapılamaması durumunda emsal hakkı kaybedilen durumlarda, kayıplar telafi edilecektir. Taşıyıcı sistem kolonlarının arka bahçe mesafesine en fazla 1 metre taşınması ve üst katların bu kolonlar üzerinde yapılabilmesine izin verilecektir. Emsal haklarının arka bahçede tamamen kullanılamaması durumunda ise parselin yol sınırlarına 4 metreden fazla yaklaşmaması kaydıyla ön bahçeye en fazla 1 metre taşınabilecektir.

Yapı Yüksekliği ve Güvenlik Önlemleri

Düzenlemeyle birlikte, konut olarak kullanılan yapıların ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi geçemeyecek. Aynı şekilde, kısa kolonlar oluşturulamayacak ve güvenlik sebebiyle asma katlar ile zemin artı 4 katlı yapılarda kapalı çıkma yapılamayacak. Bu önlemler, yapıların daha güvenli hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Depreme Karşı Önlemler

Yönetmelikle birlikte, binaların depremde birbirine çarpmasını önlemek amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Bitişik yapılacak binaların depremde çekiç etkisi oluşturup birbiriyle çarpışmasını engellemek için binalar arasında deprem derz boşluğu kadar mesafe bırakılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu önlem, yapıların depreme karşı daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır.

Konut yapımında yeni düzenlemeler

Düzenlemeyle birlikte, yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği statik projeler zemin hariç 4 katla sınırlanacaktır. Zemin hariç 5 ila 7 kat arası binaların statik projelerini hazırlayacak inşaat mühendisleri için en az 3 yıl mesleki tecrübe ve en az 10 bin metrekare alana sahip 4 farklı proje yapma şartı aranacaktır. Ayrıca zemin hariç 8 ila 15 kat arası binaların statik projelerini hazırlayacak inşaat mühendisleri için en az 5 yıl mesleki tecrübe ve en az 15 bin metrekare alana sahip 6 farklı projede çalışmış olma şartı getirilmiştir. Ve ayrıca zemin hariç 15 kat üzeri binaların statik proje müellifliği için ise en az 7 yıl mesleki tecrübe, en az 20 bin metrekare alana sahip 8 farklı projede çalışmış olma şartı ve yapı ana bilim dalında veya deprem mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapma şartı aranacaktır. Ancak yürürlük tarihine kadar diğer şartları yerine getirenlerden lisansüstü eğitim şartı istenmeyecektir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve diğer özel kanunlar kapsamında kalan alanlarda yapılacaklar hariç, mimari estetik değeri arttırılarak şehirlere kimlik kazandırılması amacıyla nüfusu 50 binden fazla olan belediyelerde yapılacak resmi binalar, ibadet yerleri, eğitim, sağlık tesisleri, kültürel binalar, eğlence yapıları, konaklama amaçlı binalar, alışveriş merkezleri, ulaştırma istasyonları, iş hanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar ile merkezi iş alanları ve idaresince bu kapsamda olduğu değerlendirilen yapıların projelerini hazırlayacak mimarlara yönelik yeni kurallar belirlenmiştir.

5 yıl mesleki tecrübe şartı geliyor

Bu tür yapıların mimari proje müellifliği ile ilgili projelendirme sürecinde aktif olarak yer alacak mimarlar için kamuda veya üniversitelerin mimarlık bölümlerinde ya da meslek odasına kayıtlı serbest mimar olarak en az 5 yıl mesleki tecrübe şartı aranacaktır.

Düzenleme ile birlikte, mimari estetik komisyonlarının yapısında da değişikliğe gidilmiştir. Mimari estetik komisyonunda en az 2 mimar üye yer alacak ve komisyon başkanının en az 5 yıl deneyimli olması veya mimarlık ana bilim dalında tezli lisansüstü öğrenim görmüş olması şartı getirilecektir.

Bu düzenlemeler, afetlere karşı daha dirençli yapıların inşa edilmesi, yapı güvenliğinin artırılması ve şehirlere mimari açıdan estetik değer katılması amacıyla getirilen önemli değişikliklerdir. Bu düzenlemelerle birlikte, konut yapımında güvenlik standartları yükseltilerek, yapıların daha dayanıklı hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik.” ifadelerini kullandı. Bu güncellemeler, gelecekteki olası afetlere karşı daha güvenli yapılar inşa edilmesini ve vatandaşların güvenli bir konut ortamında yaşamasını sağlamayı hedeflemektedir.

Sonuç olarak, konut yapımına getirilen yeni kurallarla birlikte yapı güvenliği ön planda tutulmaktadır. Ticari zemin kat yüksekliği, kısa kolon oluşturma ve kapalı çıkma gibi konulara sınırlamalar getirilmiştir. Aynı zamanda, deprem riskine karşı önlemler alınmış ve mimari estetik değeri yüksek yapıların projelendirme sürecine ilişkin kurallar belirlenmiştir. Bu düzenlemeler, daha güvenli, dayanıklı ve estetik açıdan değerli konutlar inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…