Kategoriler
Ekonomi Gündem

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri hakkında açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı tasarruf finansman şirketlerinin intibak planını yeterli bulunmamıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tasfiye kararı çıkan tasarruf finansman şirketleri hakkında atılan adımlar belirlenmiştir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan açıklamaya göre; TMSF, tasfiye kararı ile 21 tasarruf finansman şirketinde mağdur olanların telafisi için çalışmalar sürdürülmektedir. Fon kurulu tarafından 28 Temmuz tarihinde bir karar alınmıştır. Alınan bu kararla meydana gelen tasfiye komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleriyle hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması için tasfiye eylem planları çerçevesinde adım atmıştır. Bu bağlamda, şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi yapılmıştır. Böylece şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri alınmıştır. Kiralık durumda olan 426 şubenin hepsi kapatılmıştır.

Tasfiye komisyonları, eylem planları çerçevesinde tasarruf finansman şirketlerinde şu işlemleri bugünlerde yürütmeye devam etmektedir; “Bilgi işlem denetimi ve yedekleme. Şirketlere ilişkin varlıklar ve haklarla borç ve yükümlülüklerinin, güvence eksikliklerinin ve diğer tehlikelerin saptanması. Yetkisiz kişilerde şirket mal varlığı olup olmadığının saptanması. Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması. Toplam 53.533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun saptanması. Şirket hak kayıplarının önüne geçilmesiyle ilgili her çeşit idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri.”

“Gerekli Bilgilendirmeler Devam Edecek”

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Çalışmaların hızla tamamlanmasından sonra, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecektir. Ayrıca şirketin paraya dönüştürülebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun biçimde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır. Bu süreçte; şirketler aleyhine olan tüm dava/takip, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin yetkilendirmesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106. maddesi kapsamında, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminiyle 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren durmuştur. Bundan dolayı bu şirketler aleyhine yeni dava/takip de yapılamayacaktır.

Daha teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin, sözleşmeden dolayı taksit ödemeleri durdurulacaktır. Ayrıca bu şahıslar daha sonra yapılacak duyurularla alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacaklardır. Teslimat alan finansman dönemindeki müşteriler ise; taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun biçimde ve düzenli olarak, yalnızca ilgili şirketlerin web sayfalarında bulunan banka hesap numaralarına ödeyeceklerdir. Vadesi geldiği takdirde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacaktır.”

TMSF tarafından yapılan çağrı merkezleri ve şirketlerin internet siteleri üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…