Kategoriler
Konut Kredisi

Vakıfbank kentsel dönüşüm kredisi nedir?

Kentsel dönüşüm, şehirlerin yeniden yapılandırılması sürecidir. Bu süreçte, afet riski taşıyan binalar yeniden inşa edilir ve çevre dostu yapılar oluşturulur. Vakıfbank, kentsel dönüşüm sürecinde yer alan kişilere özel kredi imkanı sunar. Bu kredi, afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi için kullanılabilir.

Vakıfbank’ın kentsel dönüşüm kredisinden faydalanmak isteyen kişiler şunlar olabilir:

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilir. Ayrıca riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracılar veya sınırlı ayni hak sahipleri de kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilir.

Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi özellikleri

Kentsel dönüşüm kredisi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faiz desteği sağlanır. Bu desteği alabilmek için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder. Riskli yapı ise riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir. Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 1.250.000 TL’dir.

Vakıfbank kentsel dönüşüm kredisi faiz oranları

Bankamızca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık %8,4, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %8,9, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %9,4 oranında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık %4,8, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,3, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,8 oranında olacaktır.

Kredi Tutarı ve vadesi ne kadar?

Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 1.250.000 TL’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 3.000.000 TL olabilecektir.

Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde ise vade 7 yıldır. Kentsel dönüşüm konut kredisi kullanacak müşterilerimiz ödemelerini eşit taksitli veya 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.

Faiz Oranı Tablosu

Aşağıda Vakıfbank’ın kentsel dönüşüm kredileri için faiz oranı tablosu yer almaktadır:

Kredi Türü Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Devlet Faiz Desteği (Aylık) Müşteri Maliyeti (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti Ekspertiz Ücreti
Kentsel Dönüşüm Konut Yapım Kredisi 03-120 %1,49 %0,70 %0,79 Kredi Tutarı Üzerinden %0,5 Yok
Kentsel Dönüşüm Bitmiş Konut Kredisi 03-120 %1,49 %0,70 %0,79 Kredi Tutarı Üzerinden %0,5 4.500 TL

Vakıfbank, kentsel dönüşüm sürecinde yer alan hak sahiplerine uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunan bir kredi ürünü sunmaktadır. Kentsel dönüşüm kredisinden faydalanmak isteyen kişiler, belirli şartları sağladıkları takdirde kredi için başvuru yapabilirler. Bu şartlar arasında gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması yer almaktadır.

Kredi tutarı, hak sahibinin birden fazla bağımsız bölüme sahip olup olmadığına göre belirlenmektedir. Faiz desteği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Kredi vadesi, konut ve işyeri kredileri için farklılık göstermektedir. Ödeme seçenekleri arasında eşit taksitli ödeme ve 24 ay sadece faiz ödemeli ödeme seçenekleri yer almaktadır.

Vakıfbank’ın kentsel dönüşüm kredisi, afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesine yönelik bir destek olarak, hak sahiplerine önemli bir imkan sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kentsel dönüşüm kredisi için başvuru şartları nelerdir?

Kentsel dönüşüm kredisi için başvuru yapabilmek için, gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerin, hak sahibi olması veya riskli yapıda en az bir yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olması gerekmektedir.

Kredi tutarı ne kadar olabilir?

Kredi tutarı, hak sahibinin birden fazla bağımsız bölüme sahip olup olmadığına göre belirlenmektedir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 1.250.000 TL’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 3.000.000 TL olabilecektir.

Kredi vadesi ne kadar olabilir?

Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde ise vade 7 yıldır.

Faiz desteği nasıl sağlanıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan faiz desteği, söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine sağlanmaktadır. Faiz desteğinden faydalanmak için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Kentsel dönüşüm konut kredisi kullanacak müşteriler, ödemelerini eşit taksitli veya 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilirler. Bu ödeme seçenekleri, müşterilerin gelir durumlarına göre tercih ettikleri seçenekler arasından seçilebilir.

Vakıfbank kentsel dönüşüm kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm kredisi başvurusu, Vakıfbank şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik belgesi, tapu belgesi, kira sözleşmesi gibi belgeler yer almaktadır. Başvuru sürecinde hak sahibinin gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunduğunu veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Kredi faiz oranları nasıl belirleniyor?

Vakıfbank’ın kentsel dönüşüm kredilerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan faiz desteği belirleyici olmaktadır. Faiz oranları, kredi türüne ve enerji verimliliği sertifikasına göre değişiklik göstermektedir. Standart konutlar için yıllık %8,4 oranında faiz desteği sağlanırken, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konutlar için %8,9 ve A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konutlar için %9,4 oranında faiz desteği sağlanmaktadır.

Kredi masrafları nelerdir?

Kentsel dönüşüm kredisi başvurusu için kredi tahsis ücreti ve ekspertiz ücreti alınmaktadır. Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i oranında uygulanırken, ekspertiz ücreti de tahmini gayrimenkul değeri üzerinden belirlenmektedir.

Kentsel dönüşüm kredisi, afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi için kullanılan bir kredi türüdür. Kredi, “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında verilmektedir. Bu kredi türünden yararlanabilecek kişiler, konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleridir.

Kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunacak kişiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan faiz desteğinden faydalanabilirler. Kredi tutarı en fazla 1.250.000 TL olabilir. Ayrıca hak sahiplerinin birden fazla bağımsız bölüme sahip olması durumunda her bir bağımsız bölüm için 1.250.000 TL’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 3.000.000 TL olabilecektir.

Kentsel dönüşüm konut kredilerinde, standart konutlar için yıllık %8,4, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konutlar için %8,9, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konutlar için %9,4 oranında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faiz desteği verilecektir. Kentsel dönüşüm işyeri kredilerinde ise standart bireysel iş yerleri için yıllık %4,8, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,3, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,8 oranında faiz desteği sağlanacaktır.

Faiz desteği nasıl sağlanıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan faiz desteği, söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine sağlanmaktadır. Faiz desteğinden faydalanmak için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Kentsel dönüşüm konut kredisi kullanacak müşteriler, ödemelerini eşit taksitli veya 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilirler. Bu ödeme seçenekleri, müşterilerin gelir düzeylerine ve finansal durumlarına göre farklı avantajlar sunabilir.

Faiz oranları ve masraflar nelerdir?

Kentsel dönüşüm konut kredilerinde, 3-120 ay vade seçenekleri için aylık %1,49 faiz oranı uygulanmaktadır. Devlet tarafından sağlanan faiz desteği, bu oranın %0,70’ine denk gelmektedir. Müşteri maliyeti ise %0,79 olarak belirlenmiştir.

Kredi tahsis ücreti, kredi tutarı üzerinden %0,5 olarak uygulanmaktadır. Ekspertiz ücreti ise her bir bağımsız bölüm için 4.500 TL olarak belirlenmiştir.

Kentsel dönüşüm kredisi avantajları nelerdir?

Kentsel dönüşüm kredisi, riskli yapıların dönüştürülmesi için özel olarak hazırlanmış bir kredi türüdür. Bu nedenle, bu kredi türünden yararlanan kişilerin birçok avantajı bulunmaktadır.

Öncelikle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan faiz desteği sayesinde kredi geri ödeme koşulları oldukça uygun hale gelmektedir. Ayrıca, ödeme seçenekleri de müşterilerin finansal durumlarına göre belirlenmektedir.

Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak isteyen kişiler, gayrimenkullerini riskli alanlarda bulunduruyorsa veya riskli yapılarında oturuyorlarsa, bu kredi türünden yararlanabilirler. Ayrıca, bu kredi türü sayesinde konutlarını yeniden inşa etmek isteyen kişiler de kolaylıkla finansman sağlayabilirler.

Sonuç olarak kentsel dönüşüm kredisi, riskli yapıların dönüştürülmesi için özel olarak hazırlanmış bir kredi türüdür. Bu kredi türünden yararlanmak isteyen kişiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan faiz desteği sayesinde uygun geri ödeme koşullarıyla finansman sağlayabilirler. Ayrıca, ödeme seçenekleri müşterilerin finansal durumlarına göre belirlenmektedir.