Genel Gündem Yazar Fulya GÜRBÜZ

Gökhan Bilgin İmar Barışı’nı 1 günle kaçıranların itiraz ettiğini söyledi

İmar Hukuku avukatı Av. Gökhan Bilgin, İmar Barışı’ndaki süre sınırının Anayasa’nın eşitlik yasasına karşı olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda binlerce kişi 1 günle ağır cezalarla karşılaşırken diğer tarafta 1 günle ödüllendirildiğini..

tasinmazhaber.com Gökhan Bilgin İmar Barışı’nı 1 günle kaçıranların itiraz ettiğini söyledi

İmar Hukuku avukatı Av. Gökhan Bilgin, İmar Barışı’ndaki süre sınırının Anayasa’nın eşitlik yasasına karşı olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda binlerce kişi 1 günle ağır cezalarla karşılaşırken diğer tarafta 1 günle ödüllendirildiğini söylemiştir. 3194 sayılı İmar Yasa’sının 16. Maddesiyle gelen düzenlemeyle kaçak yapıların kaydedilmesine karşın ‘İmar Barışı’ düzenlemesi yapmıştı. Fakat İmar Barışı gerekçesiyle çıkarılan Yapı Kayıt Belgelerine yönelik düzenlemede Anayasa’daki ilke ve kurallar kapsamında kamu vicdanını rahatsız eden başta eşitlik kanununa aykırılık olmak üzere Anayasaya ayrılıklar yer almaktadır. İmar Hukuku Uzmanı Av. Gökhan Bilgin, İmar Barışı düzenlemesinin Anayasa’nın eşitlik kanununa göre nasıl aykırı olduğunu şöyle ifade etti:

Gökhan Bilgin: “ İmar Barışı gerekçesiyle çıkarılan Yapı Kayıt Belgelerine yönelik düzenlemede Anayasal ilkeler kapsamında irdelenecek pek çok etken olmakla beraber, bunlar arasında kamu vicdanını en çok rahatsız eden etken eşitlik yasasına aykırı olarak oluşan husustur. Bu düzenlemeden faydalananlarla faydalanamayanlar arasında oluşturulan değişiklik aşırı ölçüsüz olmaktadır. Diğer bir söyleyişle amaç ve araç arasında hakkaniyete uygun bir eşitliği içermektedir. 3194 Sayılı Yasaya 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 Sayılı Yasanın Geçici 16. Maddesiyle eklenen kanunlaşma aşamasında kapsamın “31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar” için kamu vicdanını tatmin edecek bir gerekçeye yer verilmediği görünmektedir.

11 Mayıs 2018 tarihindeki düzenlemede başlangıcın 31 Aralık 2017 olarak seçilmesi, imar barışı 31 Aralık 2017 ile 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında üretilen yapı sahipleri açısında dramatik haksızlıklara neden oldu. Mesela 31 Aralık 2017 tarihinde arazisine prefabrik yapı yerleştiren biriyle yalnızca bir gün sonra 1 Ocak 2018 tarihinde aynı durumu yapan kişi arasında bu imar barışından faydalanmasını önleyen uygun ve kabul edilebilir kamu vicdanından kabul edilebilecek özellikte nesnel bir farklılık bulunmamaktadır. Çünkü, iki durum da İmar Barışı düzenlenmesinden önce gerçekleşmektedir.

Gökhan Bilgin İmar Barışı’nı 1 günle kaçıranların itiraz ettiğini söyledi

Şöyle ki, 31 Aralık 2017 yılına kadar kaçak olarak yapılmış yapılar “izinli yapı” statüsü kazanmıştır. Hatta kay mülkiyeti de tesis edilmiştir. Bu durumuyla bazıları kapsam dışından yer alan yapılar nazaran ekonomik bir değer kazandı. Diğer bir deyişle bu yapı sahiplerine aşırı bir ekonomik değer biçildi. Halbuki, yalnızca bir gün sonra yapılan yapının sahibi değerden faydalanmak bir yana aşağıdaki mağduriyetlere uğramıştır. Bu düzenleme itibariyle aynı durumda olan kişilerden bir tarafı aşırı değerlerle ödüllendirirken diğer tarafı cezalandırmıştır.

Bu cezalandırmayla anlatılmak istenen ise şöyledir;

1- Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçundan Soruşturma Açılması

2- İmar Kanunu Uyarınca:

  1. Yapı hakkında Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek MÜHÜRLENMESİ,
  2. Yapının imar mevzuatına aykırı olduğunun tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmesi,
  3. İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasına göre İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ,
  4. Verilen sürede yapı yıkılmaz veya aykırılık giderilmezse İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre YIKIM KARARI ALINMASI,
  5. Verilen sürede yapı yıkılmaz veya aykırılık giderilmezse İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 3. fıkrasına göre İKİNCİ DEFA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ,

3- İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Soruşturma Açılması,

4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmesi,

5- Su, Elektrik ve Doğalgaz Aboneliği İptal Edilmesi,

6- Hazine veya Belediye Arazilerinin Satış İşleminin gerçekleştirilmemesi veya gerçekleştirilmiş ise İptal Edilmesi öngörülmüştür.

Uydu Görüntüsüyle Seçildi

Özellikle uygulamada, iptale esas alınan Google Earth görüntülerinin bazı kısımlarda 1 seneyi geçkin aralarla kaydedildiği düşünüldü zaman, imar barışı düzenlemesinin ardından inşa edilmesine karşın uygu görüntülerinde görünmeyen bazı yapılara ait Yapı Kayıt Belgelerinin hükümlülüğünü koruduğuna; düzenlemeden önce yapıldığı halde 31 Aralık 2017 tarihinin ardından ve bununla birlikte imar barışı düzenlemesinden önce yapılan uydu görüntülerine yansıyan yapılarınsa belgelerinin iptal edildiğini görüyoruz.

Anayasa Mahkemesine Göre Yasa Önünde Eşitlik Esası

Anayasa Mahkemesi eşitlik esası açısında Anayasa’nın 10.maddesi kapsamında yapacağı anayasallık kontrolünde öncelikle aynı ya da benzer durumda yer alan kişiler arasında farklı davranışın var olup olmadığı denetlenmektedir. Bu belirlemenin sonrasındaysa farklı davranışın uygun temele dayanıp dayanmadığı ve ölçülü olup olmadığı esaslarını irdelemektedir. Ölçülülük esası, amaç ve araç arasında adalete uygun bir eşitliğin bulunması gereğini ifade etmektedir. Diğer bir deyişle bu esas, farklı davranışın öngörülen nesnel amaç ile orantılı olmasını gerektirmektedir.

Bu doğrultuda, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın Geçici 16. Maddesiyle, öngörülen tarihin ardındaki yapı sahipleri için yani bu düzenlemeden faydalanalar açısında mülkiyet hakkı bağlamında bir hak ve çıkar konuşulmadığı tartışmasız. Bu kapsamda düzenlemeden faydalanamayanlar açısındansa özünde aynı yerde kişiler arasında adalete aykırı ve içerisinde hak ve sorumluluklar kapsamında orantısız eşitsizlik içeren düzenleme yaptığı ve kanun koyucunun bunu gerçekleştirirken takdir yetkisinin sınırlandıran global esas ve kurallara ideal davranmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

error:

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL