Kategoriler
Emlak Haberleri

Hatay’ın yeniden ihyasına gönüllü destek

Türkiye Tasarım Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ‘Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Planlama Çalışmaları’nda sorumlu bir STK olarak görev alıyor. Bu çalışmalar, depremden etkilenen Hatay’ın tarihi merkezini canlandırmayı, kültürel mirasını korumayı ve kent kimliğini yeniden kazandırmayı amaçlamaktadır. Türkiye Tasarım Vakfı, kentsel tasarım ve planlama çalışmaları için KEYM (Kentsel Yenileme Merkezi) ve DB Architects ile iş birliği yapacak, ayrıca ulusal ve uluslararası uzmanların katkısını alacaktır.

Türkiye Tasarım Vakfı’nın Katkıları

Türkiye Tasarım Vakfı, Hatay’ın yeniden ihyası için yürütülen Bilim Kurulu çalışmalarında gönüllü olarak yer alıyor. Bu kapsamda, tarihçilerden, arkeologlardan, yer bilimcilerden, şehir plancılarından ve mimarlardan oluşan bir çalışma grubuna liderlik ediyor. Bu gönüllü katkı, koruma planlarının tarihi şehre uygun şekilde yeniden inşa edilme sürecinde büyük önem taşıyor.

Türkiye Tasarım Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın inisiyatifiyle iş birliği yaparak Hatay’ın tarihi ve arkeolojik araştırmalarını destekliyor. Bakanlık kontrolünde gerçekleştirilen çalışmalar, bölgenin doğal ve sosyolojik yapısını, kent hafızasını ve mimari dokusunu göz önünde bulunduruyor. Bu sayede, koruma amaçlı planlama süreci daha sağlam temellere oturuyor.

Hatay Tarihi Merkezi İhyası ve Koruma Planları

Hatay, binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir mirasa sahiptir. Bu zengin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bu Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki kültürel mirasın ihya edilmesi amacıyla hazırlanan ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’, 1 Eylül tarihinde askıya çıkacaktır. Bu plan, tarihi şehri geleceğe taşıyacak temel adımları içermektedir.

Katılımcılık İlkesi ile İhyaya Destek

Hatay’ın tarihi merkezi, katılımcı bir yaklaşımla yeniden ihyaya kavuşturulacaktır. Türkiye Tasarım Vakfı ve çalışma grubunun tüm paydaşları, sürece katılarak bu eşsiz mirasın korunarak geleceğe taşınmasına yardımcı olacaktır.

Türkiye Tasarım Vakfı’nın öncülüğünde yürütülen koruma amaçlı planlama çalışmaları, Hatay’ın tarihi merkezini canlandırmak ve kültürel mirasını korumak için büyük bir adımdır. Katılımcılık prensibiyle yürütülen bu çalışmalar, Türkiye’nin tarihi kent merkezlerinin geleceğine ışık tutacak ve daha yaşanabilir bir gelecek için önemli bir rol oynayacaktır.

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…