Ekonomi Gündem Yazar Cevat ASLAN

Müteahhitlerin beklediği maddeyi içeren kanun Resmi Gazete’ yayımlandı

Ek Fiyat Farkı, müteahhitlerin büyük bir umutla beklemiş olduğu bir kararnamedir. Ek fiyat farkıyla sözleşmelerin devri maddelerini içeren kanun ilan edilmiştir. Söz konusu kanun 22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727..

tasinmazhaber.com Müteahhitlerin beklediği maddeyi içeren kanun Resmi Gazete’ yayımlandı

Ek Fiyat Farkı, müteahhitlerin büyük bir umutla beklemiş olduğu bir kararnamedir. Ek fiyat farkıyla sözleşmelerin devri maddelerini içeren kanun ilan edilmiştir. Söz konusu kanun 22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmıştır. 7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Demir ve çimento fiyatları başta olmak üzere inşaat malzemelerine rekor zamlar gelmiştir. Bu zamlar ardından müteahhitler büyük bir sıkıntıya düşmektedir. Ayrıca bazı ürünlerde yüzde 400’e varan zamlar sebebiyle alınan işlerin bazılarında artık oluşan zararlar karşılanamaz duruma gelmiştir. Tahmin edilemez fiyat artışlarıyla birlikte zarar eden işler için müteahhitler hükümetten fiyat farkı kararnamesi ile devam eden işlerde fesih hakkı istemişlerdir.

Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri Maddesi Resmi Gazete ile Yayımlandı

AK Parti tarafından hazırlanan son ekonomik torba yasa olan 7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan kanun metni içerisinde bulunan 11. madde kapsamında; 5 Ocak 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri maddesi eklenmiştir.

2022 Ek Fiyat Farkı Kararnamesi Çıktı! Tarih Aralığı Değişti mi, Son Durum Nedir?

Yayımlanan fiyat farkı kararnamesinde müteahhitler en çok getirilen tarih sınırlamasına itiraz etmişlerdi. Yayımlanan kanun maddesi ile; “Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle;

1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.” denilerek beklenen kesin tarihler ilan edilmiştir.

Kamu Müteahhitlerine Sözleşmenin Fesih ve Sözleşmenin Devri Hakkı Geldi mi?

Söz konusu kanun maddesi kapsamında isteyen müteahhitlere sözleşmenin devri hakkı da tanınmıştır. Kamu müteahhitlerine sözleşmenin devri için müteahhidin başvurusu ve idarenin onayı yeterli olacaktır. Sözleşmeyi devreden müteahhide sözleşme teminatı iade edilecektir. Ayrıca damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

error:

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL