Kategoriler
Ekonomi Güncel

Tecil faizi yıllık yüzde 24 oldu

Tecil faizi oranları değişti. Resmi gazetede yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği’ne göre yeni oran yüzde 24 oldu. Ayrıca kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı da aylık 2,5 olarak yükseldi. Kamu borçlarına yönelik yeni faizler ve hesaplamalarının detayları haberin devamında yer almaktadır.

Kamu alacaklarında yeni faiz oranları

Tecil faizi, kamu borçlarında yapılan erteleme için uygulanmaktadır. Bu borçlarda ertelenen ve vadesi geldikçe ödenen faize verilen isimdir. Yıllık yüzde 15 olan bu oran, 22 Temmuz 2022 tarihli tebliğ ile yıllık yüzde 24’e yükseldi. Devletin alacakları için uyguladığı bir başka faiz olan aylık gecikme zammında da değişiklik yapıldı. Bu oran ise aylık yüzde 1,6’dan yüzde 2,5’e çıktı. Yeni uygulamada devlet borçlarında yıllık yüzde 24, aylık 2,5 faiz oranı uygulanacak. Gecikme zammı aylık olarak ödenmesi gereken tutarın zamanında ödenmemesi halinde uygulanan zamdır. Bu tutar gecikme süresine göre aylık ya da günlük olarak hesaplanmaktadır.

Yeni faiz oranlarının uygulanması

Tecil faizi ve aylık gecikme zammında yapılan değişiklikler 22 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmaktadır. Bu tarihten önce yapılan tecil ve ertelemelerde eski oran üzerinden ödemelere devam edilmektedir. Tebliğin yayınlandığı tarihten sonraki ertelemelerde ise yeni faiz oranları uygulanmaktadır.

Eski faiz oranları üzerinden hesaplanan bir alacağın ödenmemesi ve yeniden yapılandırılmasında ise faiz oranları değiştirilmektedir. Bu durumda yeni ödeme planı ve oranları geçerli olan faiz oranları ile hesaplanmaktadır. Yani yeniden yapılandırma işlemlerinde yeni faiz oranları uygulanmaktadır.

Tecil faizi hesaplama

Tecil faizi ve günlük gecikme zammı hesaplamak için özel formül bulunmaktadır. (Taksit Tutarı X Yıllık Tecil Faizi Oranı X Gün) / 36.000 şeklinde olan formülde tutarlar yerine yazılarak faiz tutarı bulunur. Bulunan bu faiz tutarı, aylık ödenmesi gereken taksitin üzerine eklenip asıl ödenmesi gereken tutar bulunmaktadır.

Aylık olarak belirlenen gecikme zammının günlük belirlenmesi için de ayrıca formül vardır. Bu formül (Aylık Gecikme zammı oranı / 30) X Gün sayısı X G.Zammı Uygulanacak Tutar şeklindedir. Günlük gecikmelerde borçlunun ödemesi gereken tutar bu şekilde belirlenmektedir.

Diğer güncel haberler için tıklayınız