Kategoriler
Emlak Haberleri

Organize Sanayi Bölgeleri’nde kiralar ve arsalar el yakıyor

Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) artan kira ve arsa fiyatları, yatırım yapmak isteyen sanayiciler için büyük bir engel haline gelmiştir. Bu durum, maliyetlerin artması nedeniyle uygun şartlarda üretim yapamayan sanayicilerin sorun yaşamasına sebep olmaktadır. Son yıllarda yaşanan enflasyonist ortam ve devletin sağladığı teşvikler nedeniyle OSB’lere olan ilgi artmış, bu da kısıtlı olan sanayi bölgesi alanlarında kira ve arsa maliyetlerinde ciddi bir artışa yol açmıştır. Bu durum bazı firmaların yeni yatırımlar için uygun fabrika bulamamasına ve bazılarının da yatırım kararlarını ertelemek zorunda kalmasına neden olmuştur. Sanayiciler, çözüm olarak yeni üretim alanlarının oluşturulmasını ve KOBİ ölçeğindeki firmalara uygun şartlar altında tahsis edilmesini önermektedir.

OSB’lerde Artan Kira ve Arsa Fiyatları

Enflasyonist Ortam ve Teşviklerin Etkisi

Son yıllarda yaşanan enflasyonist ortam ve devletin sağladığı teşvikler, organize sanayi bölgelerine olan ilgiyi artırmıştır. Bu durum, talebin artmasıyla birlikte arzda sıkıntı yaşanmasına yol açmış ve fiyatların otomatik olarak yükselmesine neden olmuştur. Sanayicilerimiz, artan arsa fiyatları ve yer bulamama sorunu nedeniyle büyük şikayetçi durumdadır. Özellikle arsa ve inşaat fiyatlarının artmasıyla birlikte kiralık fabrikalara yönelme eğilimi de artmıştır. Bu durum da kiralık fabrikaların fiyatlarının her geçen gün yükselmesine sebep olmaktadır.

Yatırım Kararlarının Ötelenmesi

Artan kira ve arsa fiyatları, bazı firmaların yeni yatırımlarını ertelemelerine neden olmuştur. Yatırım maliyetlerinin artması, firmaların bütçelerini zorlamakta ve yatırım kararlarını geciktirmelerine sebep olmaktadır. Bu durum da Ar-Ge, yeni makine ve ürün gibi yatırım projelerinin ertelenmesine yol açmaktadır. Sanayiciler, daha uygun maliyetlerle üretim yapabilecekleri yeni alanlara ihtiyaç duymaktadır.

Ar-Ge ve Yeni Yatırımların Ertelenmesi

Artan maliyetler ve kısıtlı üretim alanları, bazı sanayicilerin Ar-Ge çalışmalarını ve yeni yatırımlarını ertelemelerine sebep olmaktadır. Sanayiciler, rekabetçi olabilmek ve büyüme sağlayabilmek için Ar-Ge projelerine ve yeni üretim teknolojilerine ihtiyaç duymaktadır. Ancak artan kira ve arsa fiyatları, bu tür yatırımları zorlaştırmakta ve ertelenmelerine yol açmaktadır. Sanayicilerin talepleri, yeni üretim alanlarının oluşturulmasıyla birlikte KOBİ ölçeğindeki firmalara daha uygun şartlarda tahsis edilmesidir.

Çözüm Arayışı: Yeni Üretim Alanları

Sanayicilerin çözüm önerisi, yeni üretim alanlarının oluşturulmasıdır. Mevcut organize sanayi bölgelerindeki alanların yetersiz olması ve maliyetlerin artması, yeni alanlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu yeni alanların, KOBİ ölçeğindeki firmalara uygun şartlar altında tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sanayiciler, daha uygun maliyetlerle üretim yapabilecekleri yeni fabrikalara sahip olabileceklerdir.

Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Sanayi Yapıları

Artan kira fiyatları, yatırımcıların yeni gözdesi haline gelen sanayi yapılarını daha cazip hale getirmiştir. Arsa ve inşaat maliyetleri, kira bedellerinin yüksek olması nedeniyle kira amortisman süresini yatırımcıların odak noktası haline getirmiştir. Yatırımcılar, daha kısa sürede yatırımlarını geri kazanabilecekleri sanayi yapılarına yönelmektedir. Bu da kiralık fabrikaların talep görmesine ve fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.

Sanayicilerin Beklentisi: Devletten B Planı

Sanayiciler, üretim yeri bulma konusunda zorluk yaşadıklarını belirtmektedir. Özellikle Çerkezköy Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurmak isteyen firmaların yer tahsisinde zorluklarla karşılaştığı ifade edilmektedir. Seçeneklerin sınırlı olması, sanayicilerin devletten B planı beklemelerine neden olmaktadır. Sanayiciler, yeni sanayi alanlarının açılmasını ve daha fazla seçeneğe sahip olmayı umut etmektedir.

Kira Artışlarının Yatırımları Etkilemesi

Fabrikalardaki kira artışlarının yatırımları olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Fiyatlardaki sürekli artışın devam etmesi durumunda, yeni fabrikalar kurmanın imkansız hale gelebileceği ifade edilmektedir. Özellikle Çerkezköy bölgesinde sanayi arsası ve fabrika satış rakamlarında son dönemlerde %100’lük bir artış yaşandığı belirtilmektedir. Bu durum, sanayicilerin yeni yatırımlarını gözden geçirmelerine ve alternatif çözümler aramalarına sebep olmaktadır.

OSB’lerdeki artan kira ve arsa fiyatları, yatırım yapmak isteyen sanayiciler için önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu durum, maliyetlerin artması ve uygun üretim alanlarının kısıtlı olması nedeniyle üretim yapma kapasitesini olumsuz etkilemektedir. Sanayiciler, yeni üretim alanlarının oluşturulmasını ve KOBİ ölçeğindeki firmalara daha uygun şartlarda tahsis edilmesini talep etmektedir. Yatırımcılar ise kira amortisman süresini dikkate alarak, sanayi yapılarına yönelmektedir. Sanayicilerin beklentisi, devletten yeni sanayi alanlarının açılmasına yönelik B planıdır. Kira artışlarının yatırımları etkilediği ve yeni fabrika kurmanın zorlaştığı da gözlemlenen bir durumdur.